Nowy system informacji oświatowej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 30 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011, Nr 139, poz. 814 z późn. zmianami). W zamierzeniu ma stanowić lepszy system gromadzenia danych związanych z oświatą do prowadzenia lokalnej polityki edukacyjnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Rozwiązania dotyczące sposobu zbierania danych mają gwarantować, że dane zgromadzone w nowym Systemie Informacji Oświatowej (SIO) będą bardziej aktualne, wiarygodne i rzetelne, co zwiększy efektywność działań na wszystkich poziomach zarządzania oświatą. Nowy System Informacji Oświatowej, który zastąpi obecny, funkcjonujący od 2005 roku, ułatwi zarządzanie oświatą, w tym zoptymalizuje wydatki. Dzięki niemu np.  subwencja oświatowa będzie kierowana do samorządów w precyzyjnie ustalonej wysokości.

Ustawa ta uzyskała pozytywną opinię Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który będzie kontrolował tworzenie SIO, chociaż będzie ona gromadzić wrażliwe dane o uczniach tzw. dane dziedzinowe m.in. miejsce zamieszkania ucznia, jego inne dane, w razie objęcia dziecka pomocą psychologa także rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnię, podstawę pobytu w ośrodku wychowawczym w razie pobytu w tym ośrodku. Ilość gromadzonych danych jest duża.

Do dnia 1 marca 2014 r. oba SIO, czyli ten przewidziany tą ustawą oraz stary, przewidziany ustawą z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej będą „zazębiać się” i funkcjonować razem przewagą jednak starego systemu (tak stanowi art. 105 ustawy, stara ustawa formalnie straciła już moc). Niektóre przepisy tej nowej ustawy wejdą w życie dopiero z dniem 1 sierpnia 2012 r. (odnośnie zmian w ustawie o systemie oświaty oraz o statystyce publicznej).

More to explorer