Nowy wzór prawa jazdy i inne przepisy które weszły w życie razem z ustawą o kierujących pojazdami

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Razem z ustawą o kierujących pojazdami od 19 stycznia 2013 r. zaczęły obowiązywać m.in. także nowe rozporządzenia:
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2012, poz. 1019);
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U.2013, poz. 93);
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013, poz. 91);
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013, poz. 83) – wysokość opłaty za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł;
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2012, poz. 1005)
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U.2013, poz. 78) – egzamin na najpopularniejszą kategorię B zdrożał i kosztuje łącznie 170 zł obecnie
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2012, poz. 995)
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2012, poz. 973) – ustalające nowy wzór prawa jazdy.

Powyższe rozporządzenia mają charakter bardzo szczegółowy i techniczny i normują praktycznie wszystko związane z ruchem pojazdów.

Uległo zmianie również rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, poz. 30) wprowadzające wymogi dla nowych pojazdów (czterokołowców) oraz dla dotychczasowych pojazdów (samochód osobowy musi mieć długość powyżej 3,5 m i osiągać co najmniej prędkość 100 km/h), a także modyfikujące dotychczasowe wymagania w związku z wprowadzeniem nowych kategorii motocykli.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer