Obowiązek wzajemnego wspierania się rodziców i dzieci

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jest to pomoc natury osobistej jak i majątkowej, jak również obowiązek troski w razie choroby. Ten obowiązek istnieje niezależnie od tego czy rodzice są małżeństwem czy też nie.

Jeśli dziecko posiada dochody z własnej pracy lub mieszka u rodziców, to powinno się przyczyniać do pokrywania kosztów utrzymania rodziny.

Jeśli dziecko mieszka u rodziców (niekoniecznie ma dochody) winno pomagać we wspólnym gospodarstwie (tak domowym jak i rolnym), ale oczywiście w sposób adekwatny do swoich uzdolnień.

More to explorer