Od teraz w urzędach metryka sprawy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

7 marca 2012 r. zaczęła obowiązywać po 6-miesięcznym „vacatio legis” zmiana ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 186, poz. 1100), która wprowadza obowiązek zakładania w aktach sprawy administracyjnej oraz sprawy podatkowej tzw. metryki sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. Metryka sprawy obejmuje wskazanie wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym i podatkowym oraz określenie wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. W KPA i Ordynacji Podatkowej odpowiedni rozdział otrzymał teraz brzmienie: „Metryki, protokoły i adnotacje”. W związku z nowelizacją w KPA dodano art. 66a, a w Ordynacji Podatkowej art. 171a.

Celem tej nowelizacji jest zwiększenie przejrzystości czynności podejmowanych w określonej sprawie administracyjnej lub podatkowej przez osoby działające w ramach i w imieniu danego organu administracji, tak aby możliwa była kontrola podejmowanych czynności oraz możliwość zidentyfikowania osób uczestniczących w załatwianiu sprawy.

More to explorer