Odpisy z ksiąg wieczystych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Osoba pragnąca uzyskać dane z akt ksiąg wieczystych może ich nie otrzymać z uwagi na np. tajemnicę handlową przedsiębiorcy, można się narazić wówczas na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Innym przejawem formalnej jawności ksiąg wieczystych jest wydawanie odpisów ksiąg wieczystych. To dokumenty, które poświadczają ostatni stan prawny nieruchomości, zawierają wszystkie niewykreślone wpisy. Inne nazwy to odpis aktualny, skrócony. Wydawany jest tylko osobie zainteresowanej zgodnie z art. 362 Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece.

Tylko osobie zainteresowanej jest to wydawane. Pojęcie osoby zainteresowanej jest szersze od pojęcia interesu prawnego przy aktach ksiąg wieczystych. Osoba zainteresowana nie musi mieć interesu prawnego. Osoba zainteresowana musi wskazać cel, do czego mu jest ten odpis potrzebny. Takie ograniczenie jest jedynie w wydziałach tradycyjnych, w wydziałach informatycznych ksiąg wieczystych nie ma żadnej takiej reglamentacji. To chyba umknęło przy układaniu przepisów. W wydziałach informatycznych wydawaniem odpisów nie zajmuje się sam wydział, ale ekspozytura centralnej informacji. Nie jest ona częścią wydziału ksiąg wieczystych, ale jednostką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwościi i bezpośrednio podlega centralnej informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Miało to służyć większej dostępności ksiąg wieczystych na terenie całego kraju np. w Gdańsku można dostać odpis księgi z Chorzowa. To prowadzi do sytuacji, w której w niektórych sądach można uzyskać odpis bez niczego, a w niektórych trzeba wykazywać zainteresowanie. Obok tych odpisów sądy mogą wydawać odpisy zawierające wszystkie wpisy, także wykreślone, tzw. odpisy zupełne. Wpisy wykreślone są w księgach tradycyjnych podkreślone na czerwono, a w księgach informatycznych są wyszarzone, a wpisy niewykreślone są na białym tle. W praktyce są one wydawane najczęściej byłym właścicielom, przy różnego rodzaju postępowaniach o zwrot nieruchomości. Krąg osób mogących otrzymać odpis zupełny jest ograniczony.
Przy odpisach dokumentów składających się na akta ksiegi wieczystej trzeba wykazać zainteresowanie podobnie jak przy odpisach księgi wieczystej.

More to explorer