Odpowiedzialność in solidum

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Solidarność nieprawidłowa – odpowiedzialność in solidum

Przypadek, który nie jest odrębnie regulowany. W tej sytuacji mamy kilku dłużników ponoszących odpowiedzialność za to samo, ale w oparciu o różne podstawy bądź reżimy prawne.

Można tutaj podać przykład taki oto, że z kasy przedsiębiorstwa giną pieniądze. Kto ponosi odpowiedzialność ? -Kasjerka, której powierzono pieczę czy złodziej, który ukradł czy ochroniarz, który miał ochronić czy będzie występować odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń itd. Każdy odpowiada za to samo z różnych tytułów. Jest to tzw. odpowiedzialność in solidum. Spełnienie świadczenia przez jeden z tych podmiotów powoduje zwolnienie pozostałych. Nie ma tu natomiast regresów. Trudno, żeby złodziej, który ukradł, domagał się potem zwrotu części od kasjerki. Są jednak orzeczenia Sądu Najwyższego mówiące o tym, że można przy odpowiedzialności in solidum stosować odpowiednio przepisy dotyczące solidarności, ale jest to o tyle niedorzeczne, że prowadzi do takich konsekwencji jak wyżej. Traktować raczej należy odpowiedzialność in solidum jako zbieg niezależnych roszczeń. Niezależnych, bo mają one odrębne podstawy prawne, różne tytuły. Nie należy mówić o stosowaniu odpowiednim przepisów o solidarności.

More to explorer