Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 162 KK
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Możemy być ukarani za nieudzielenie pomocy, gdy mamy świadomość (niekoniecznie pewność), iż dana osoba znajduje się sytuacji bezpośrednio zagrażającej jej życiu lub nieudzielenie przez nas pomocy może skutkować ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Jesteśmy zwolnieni z obowiązku pomocy człowiekowi, gdy ratując poszkodowanego sami siebie narazimy na utratę życia bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu. Artykuł 162 kk opisuje przestępstwo umyślne, więc gdy powodem nieudzielenia pomocy był np. szok spowodowany zaistniałą sytuacją, bądź brak świadomości, że poszkodowany może umrzeć lub doznać ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie powinniśmy zostać ukarani za nieudzielenie pomocy.

Podczas wypadku komunikacyjnego każdy ma obowiązek udzielenia pomocy.
Art. 93. KW
§ 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
Przepisy nie dotyczą tylko prowadzących pojazdy biorące udział w wypadku komunikacyjnym, ale również osoby postronne. Celem ustawodawcy było zobowiązanie obywateli do udzielenia pomocy osobom, które tego niezwłocznie potrzebują.
Warto również zwrócić uwagę, iż nieumiejętna pomoc może zaszkodzić poszkodowanemu. W pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie, ale czekając na przyjazd musimy udzielić pomocy, gdy w wyniku naszych działań poszkodowany straci życie również możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Taka sytuacja często odstrasza ludzi, od udzielenia pomocy innemu człowiekowi.

More to explorer