Odsetki podatkowe i odsetki maksymalne znów w dół

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 7 lutego 2013 r. obowiązuje obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2013, poz. 90). Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi od tego dnia 12,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym (spadek z 13 %), zaś oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej „kredytem lombardowym”, wynosi 5,25 % (tym samym odsetki maksymalne wynoszą 21 % w stosunku rocznym – spadek z 22 %). Odnośnie kredytu lombardowego i odsetek maksymalnych stanowi o tym uchwała nr 2/2013 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz.UrzNBP.2013.2).

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer