Odsetki podatkowe (ich wysokość zrównana z odsetkami ustawowymi) i odsetki maksymalne znowu w dół

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 10 stycznia 2013 r. obowiązuje Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2013, poz. 26), które w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej obniżyło stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych na 13 % w stosunku rocznym (czyli odsetki podatkowe wynoszę tyle ile odsetki ustawowe) i kwotę maksymalnych odsetek na 22 % w stosunku rocznym.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 9,75% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Jest to już trzecia na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy obniżka stawek odsetek podatkowych i odsetek maksymalnych. Warto wspomnieć, że od 6 grudnia 2012 r. do 9 stycznia 2013 r. stawka odsetek podatkowych wynosiła 13,5 % w stosunku rocznym, a stawka odsetek maksymalnych – 23 % (M.P. 2012, poz. 1008).

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer