Odsetki podatkowe w dół

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 8 listopada 2012 r. zaczęło obowiązywać obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2012, poz. 846), który to akt obniżył stawkę od odsetek od zaległości podatkowych na 14 % kwoty zaległości w stosunku rocznym. Ma to związek z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej tego samego dnia.

Tego samego dnia (8 listopada 2012 r.) zaczęła też obowiązywać nowela Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 października 2012 r. (M.P. 2012, poz. 819), która oddzieliła w tym akcie resort spraw wewnętrznych od resortu administracji i cyfryzacji.

More to explorer