Określono wzory zaświadczeń o wystąpieniu i przekazaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w międzynarodowym postępowaniu karnym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

12 lutego 2013 r. to data wejścia w życie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r.: w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania (Dz.U. 2013, poz. 125) oraz w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego (Dz.U. 2013, poz. 126).

More to explorer