Orzełek już ustawowo na strojach reprezentacji polski

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od dnia 9 czerwca 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie (Dz.U. 2012, poz. 490). Wprowadza ona obowiązek umieszczania na strojach reprezentantów Polski godła Rzeczypospolitej Polskiej, czyli „orzełka”. Nowelizacja wprowadziła obowiązek umieszczania polskiego godła na strojach reprezentacji kraju, olimpijskiej oraz paraolimpijskiej, chyba że przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy, przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego stanowią inaczej. Ponadto znowelizowane przepisy dają polskim związkom sportowym, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetu Paraolimpijskiemu prawo do wykorzystywania do celów gospodarczych przedmiotów odwzorowujących te stroje. W ustawie o sporcie został zmieniony art. 13 i art. 14 właśnie związany z tematyką godła oraz przedmiotów będących odwzorowaniem stroju reprezentacji kraju.

Przypomnijmy, że ta nowelizacja stanowi pokłosie wprowadzenia przez PZPN nowych koszulek reprezentacji Polski w piłce nożnej przed meczem z Włochami w listopadzie 2011 r., gdzie nie znalazło się miejsce na godło Rzeczpospolitej Polskiej (następnie z uwagi na medialną nagonkę i protesty kibiców PZPN przywrócił godło na koszulki).

More to explorer