Osoby wchodzące w skład zarządu w spółce partnerskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kto może być członkiem zarządu spółki partnerskiej:
a) mogą być tylko sami partnerzy
b) osoby spoza spółki, osoby trzecie, jak i sami partnerzy
c) wyłącznie osoby trzecie.

W przypadku powołania zarządu nie znajduje zastosowania ograniczenie z art. 38 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), czyli że partnerami mogą być jedynie osoby wykonujące wolny zawód. Tutaj mamy szczególną sytuację, gdyż pojawia się w spółce partnerskiej zarząd. Tutaj ten zarząd ma co do zasady usprawnić funkcjonowanie spółki – partnerzy świadczący usługi w ramach spółki partnerskiej wykonują wolny zawód, a zarząd po prostu zajmuje się bieżącym prowadzeniem spraw. Tutaj nie znajduje zastosowanie ograniczenie, ponieważ mogą to być tylko osoby trzecie spoza spółki powołane do zarządu.

Powstaje tu pytanie czy stosujemy tu art. 18 KSH. Ten art. 18 wskazuje nam jakie osoby mogą wchodzić w skład zarządu spółek kapitałowych – że jest to osoba fizyczna mająca pełną zdolnością do czynności prawnych, nie skazana za przestępstwa wymienione w art. 18. Tutaj wątpliwość rodzi się z tego tytułu, że to są przepisy spółek kapitałowych czyli osób prawnych, a spółka partnerska osoba prawną nie jest. Niemniej jednak skoro mamy odesłanie z Kodeksu Cywilnego do ułomnych osób prawnych należy odpowiednio stosować przepisy o osobach prawnych, więc raczej art. 18 znajdzie tutaj zastosowanie. Zatem tylko osoba  fizyczna posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych i nie skazana za przestępstwa wymienione w przepisie może być członkiem zarządu. Partnerzy powołują zarząd, zarząd może być jedno lub wieloosobowy, to będzie zależało od decyzji samych partnerów. Do prowadzenia spraw spółki przez zarząd oraz do reprezentacji spółki przez zarząd będziemy odpowiednio stosować przepisy o zarządzie, czyli tak jak w przypadku zarządu spółki z o.o. mamy ponownie ten podział:
– czynności zwykłego zarządu – każdy członek zarządu samodzielnie może podejmować decyzje
– czynności przekraczające zwykły zarząd lub w sytuacji, gdy któryś z członków zarządu zgłosi sprzeciw – wymagana jest uchwała członków zarządu.

More to explorer