Oznaczenie musi być

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

5 kwietnia 2012 r. weszło w życie większość zmian ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z dnia 16 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 125, poz. 1036) wprowadzające przepisy o oznaczeniu przez producenta materiałów wybuchowych.

Przedsiębiorca wytwarzający materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego jest zobowiązany od dnia wejścia w życie do ich oznaczenia polegającego na zamieszczeniu na nich nazwy producenta, alfanumerycznego kodu oraz oznaczenia do odczytu elektronicznego. Ponadto przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego, wprowadzając do obrotu nieoznaczony materiał wybuchowy, jest zobowiązany do jego oznaczenia oraz oznaczenia obiektu produkcyjnego.

More to explorer