Oznaczenie sumy komandytowej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Suma komandytowa to kwotowy zakres odpowiedzialności komandytariusza.

Właściwie można powiedzieć, że jest to górna granica odpowiedzialności komandytariusza, ponieważ ponad tą kwotę komandytariusz nie może ponosić odpowiedzialności. Z reguły będzie on ponosił odpowiedzialność niższą, bo i tak musi wnieść jakiś wkład do spółki. Zatem jest to określona suma zapisana w umowie, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności komandytariusza. Ona oczywiście musi być oznaczona indywidualnie dla każdego komandytariusza. Nie można więc zamieścić w umowie postanowienia, że jeżeli jest trzech komandytariuszy i mieliby ponosić taką samą odpowiedzialność, to że suma komandytowa komandytariuszy wynosi 10.000 zł. Suma komandytowa musi być indywidualnie oznaczona dla każdego komandytariusza, czyli należałoby w umowie wskazać, że „X odpowiada do 10.000 zł, Y odpowiada do 10.000 zł i Z odpowiada do 10.000 zł”.

Suma komandytowa podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) indywidualnie dla każdego komandytariusza. W KRS nie wpisuje się żadnej wspólnej sumy komandytowej, tylko indywidualną dla każdego komandytariusza, a zatem jest to zakres odpowiedzialności komandytariusza. Także tutaj zakres odpowiedzialności nie może być symboliczny, bo stanowiłoby to obejście przepisów ustawy.

More to explorer