Paszporty dla maluchów dłużej ważne

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 11 sierpnia 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 25 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 798), w której najważniejszą zmianą jest to, że paszport wydany każdemu małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Zmieniono obecnie obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi okres ważności paszportów, wydawanych dzieciom poniżej piątego roku życia, wynosi 12 miesięcy od daty jego wydania. Obecnie każde dziecko do lat 13 będzie miało ważny paszport przez 5 lat od chwili jego wydania. Mimo że regulacje w takim brzmieniu obowiązują jedynie od 2010 roku, to w praktyce ze względu na bardzo krótki okres ważności paszportów wydawanych dzieciom do lat pięciu, okazały się niezwykle uciążliwe dla osób podróżujących z małymi dziećmi i z tego względu szeroko krytykowane.

Kolejną bardzo istotną zmianą jest uchylenie przepisu, zgodnie z którym podczas składania wniosku paszportowego wymagana jest obecność małoletniego w urzędzie.

More to explorer