Piwko (ale bardzo słabe) dozwolone na meczu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również 13 stycznia 2012 r. zaczęły obowiązywać niektóre przepisy nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 217, poz. 1280). Zgodnie z nowelizacją, sprzedaż i podawanie niskoprocentowych napojów alkoholowych na imprezach masowych będą się mogły odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby uczestniczące w imprezie masowej będą mogły kupić jedynie napoje o niskiej zawartości alkoholu (nie więcej niż 3,5 proc. zawartości). Niskoprocentowe napoje alkoholowe będzie można podawać jedynie w opakowaniach, które nie stwarzają zagrożenia. Napoje alkoholowe o zawartości poniżej 3,5 proc. nie będą również sprzedawane, ani podawane na imprezach masowych podwyższonego ryzyka. Uczestnicy imprezy masowej wciąż nie będą mogli wnosić własnych napojów alkoholowych.

Od 13 stycznia 2012 r. rozszerzony zostaje zakresu obowiązywania zakazu klubowego – będzie on dotyczył również imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, czyli tzw. meczów wyjazdowych. Przyznano również dodatkowe uprawnienia kontrolne wojewodom. Wojewoda będzie mógł natychmiast przerwać imprezę masową, w sytuacji gdy jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu uczestników, a działania organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa.

Zaostrzone zostaną również sankcje karne dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej. Na przykład w przypadku niewykonania polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, czy regulaminu obiektu grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny, nie niższej niż 2 tys. zł. Kara została także nałożona na członków służb porządkowych lub informacyjnych przekraczających lub niedopełniających swoich obowiązków powodujących zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej (grzywna do 180 stawek dziennych).

Pozostałe przepisy nowelizacji (opisywane na Facebooku lex-pola) weszły w życie 12 listopada 2011 r. i 1 stycznia 2012 r.

More to explorer