Platforma ePUAP

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ePUAP czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, która wykorzystywana jest do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w jednolity sposób. Daje ona możliwość jednostką administracji publicznej oraz instytucją publicznym świadczenia usług obywatelom drogą elektroniczną. Obywatel sam może zdecydować, czy wybiera elektroniczną formę kontaktu z urzędem. Platforma została zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP.

Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne.
Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia usług obywatelom. Wśród uczestników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gminne.

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także platforma,która umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.

Zastosowanie ePUAP:
Udostępnianie własnych usług publicznych obywatelom, usługobiorcą przez instytucje publiczne,
Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Zapewnia łatwy dostęp do elektronicznych formularzy co ułatwia usługobiorcą dokonywanie czynności administracyjnych.
Celem powstania platformy jest dążenie do standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi. Zapewnia to jednolity dostęp obywateli do usług bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zgodnie z przepisami prawa organy władzy publicznej zobligowane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej takich jak podania, wnioski. ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez udostępnienie infrastruktury usług pozwalających na założenie skrzynki podawczej.

Obywatel chcąc założyć konto w systemie ePUAP musi założyć wniosek na stronie www.epuap.gov.pl. Wysyła się wniosek o potwierdzenie profilu, podając na urzędowym formularzu swoje dane osobowe i adres poczty elektronicznej, przez który będzie się porozumiewało z urzędami, czyli wysyłało pisma, otrzymywało potwierdzenia i odpowiedzi.

W celu potwierdzenia swojego profilu, trzeba w terminie 14 dni udać się do jednego z urzędów np. ZUS, Urząd Skarbowy, Urzędu Marszałkowskiego lub ambasady. Tam zostanie dokonane uwierzytelnienie profilu, czyli zweryfikowane zostaną dane na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Można wybrać dowolną placówkę. Po sprawdzeniu danych konto uzyska status profilu zaufanego.

More to explorer