Po paszport do dowolnego wojewody w kraju

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 17 stycznia 2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1415). Nowelizacja upraszcza procedury związane z wydawaniem paszportów m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wydanie paszportu do dowolnego wojewody, a nie jak dotychczas do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Nowelizacja rozszerza ponadto katalog przypadków, w których obywatelom polskim może zostać wydany paszport tymczasowy o osoby, które z uwagi na wykonywaną działalność zawodową muszą pilnie wyjechać za granicę, a nie posiadają ważnego paszportu z 10-letnim terminem ważności. Ustawa uproszcza także procedurę związaną z wydawaniem drugiego paszportu (chodzi o sytuację, gdy ta sama osoba posiada równocześnie dwa ważne paszporty). Jest to możliwe w wyjątkowych sytuacjach, m.in. uzasadnionych względami ochrony życia i zdrowia tej osoby oraz względami bezpieczeństwa państwa. Nowe rozwiązanie zakłada, iż minister spraw wewnętrznych będzie organem właściwym do wydania decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody, bądź też odmowy wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu. Natomiast przyjmować wniosek i wydawać drugi paszport będzie dowolny – wybrany przez obywatela – organ paszportowy. Nowelizacja równocześnie wprowadza regulację określającą, iż wniosek o wydanie drugiego paszportu będzie trzeba złożyć w terminie trzech miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji ministra spraw wewnętrznych.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer