Podatek od darowizny.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od darowizny należy zapłacić podatek, w odpowiedniej wysokości, która jest uzależniona od kwoty darowizny. Jednakże nie trzeba tego robić, w przypadku, gdy prezent ten jest od najbliższych. Kogo można uznać za osobę najbliższą jest ustalone prawnie. Podstawowy akt prawny, który reguluje w Polsce płacenie podatku od darowizn to ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Art. 1. 1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, tytułem:
dziedziczenie, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
darowizny, polecenie darczyńczy;
zasiedzenia;
nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkobiercę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Jeśli otrzymasz jakąś darowiznę, musisz zapłacić podatek. Pamiętaj jednak, iż nie zawsze trzeba dokonać zapłaty. Zwolnione od podatku są wszystkie darowizny od osób najbliższych . Bez względu nawet na wartość darowanej rzeczy. Najbliżsi, którzy mogą się obdarowywać bez konieczności odprowadzania podatku jest ściśle prawnie określony. Są to następujące osoby:
małżonek, dzieci (także adoptowane), wnuki, prawnuki, rodzice (także adopcyjni), dziadkowie, rodzeństwo, pasierba, ojczym, macocha, synowa, zięć, teściowie. Jest to tak zwana „pierwsza grupa podatkowa” i darowizny otrzymane tylko od tych osób, nie podlegają opodatkowaniu.
Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Oprócz wyżej wymienionych grup pozostałe to:
grupa druga: zstepne rodzeństwo, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonkowie, pasierbowie, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
grupa trzecia: inni nabywcy.

Aby zapłacić podatek od darowizny nie musisz obliczać go samodzielnie, urząd skarbowy poda Ci dokładną kwotę do zapłaty w decyzji podatkowej. Podatek ten wylicza się od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku, zależną od grupy podatkowej spadkobiercy. Poszczególne kwoty to:
Osoba, z pierwszej grupy podatkowej – 9, 637 zł,
Osoba, z drugiej grupy podatkowej – 7,276 zł,
Osoba, z trzeciej grupy podatkowej – 4,902 zł.
Zapłata podatku jest konieczna do skorzystania z majątku spadkobiercy.

More to explorer