Podatek od gier i zakładów wzajemnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podatek ten jest podatkiem konsumpcyjnym i pośrednim. Krótko mówiąc płacony jest przez konsumentów. Zasady opodatkowania podatkiem od gier reguluje ustawa z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Podatnikami podatku od gier są podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier – art. 40 ust. 1 ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem – art. 40 ust. 2 ustawy. Ustanie tego obowiązku następuje natomiast z chwilą zaprzestania wykonywania tej działalności.
Podstawą opodatkowania podatkiem od gier jest:

 1.  w loteriach i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze,
 2.  w grach liczbowych – suma wpłaconych stawek,
 3. w wideoloteriach – kwota stanowiąca różnicę między kwotą wpłaconą lub zakredytowaną w pamięci terminala a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier,
 4. w grze bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów zakupionych przez spółkę,
 5. w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry,
 6. w grach cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, z wyjątkiem gry określonej w pkt 7 – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony,
 7. w grach na automatach – kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy salonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier,
 8. w pokerze, w którym uczestnicy grają pomiędzy sobą, a kasyno urządza grę suma wpływów kasyna z tego tytułu,
 9. w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek.

Obowiązujące obecnie stawki podatku od gier wynoszą odpowiednio dla:
1) loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne oraz zakładów wzajemnych – 10%,
2) loterii pieniężnej i gry telebingo – 15%,
3) gier liczbowych – 20%,
4) gier prowadzonych w kasynach gry i w salonach gier na automatach oraz dla wideoloterii – 45%.
Z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielonych wyłącznie na ich urządzanie stawka podatku od gier wynosi 2%.
Ponadto stosownie do treści art. 45a ust. 1  ustawy podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych mogą również uiszczać podatek od gier w formie zryczałtowanej – w wysokości stanowiącej równowartość:

 1. za okres do dnia 31 grudnia 2003 r. – 50 euro,
 2. za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – 75 euro,
 3. za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – 100 euro,
 4. za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. – 125 euro
 5. miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku.

More to explorer