Podatek od wygranej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W mediach: telewizji, radiu, gazetach, czasopismach i Internecie, aż roi się od konkursów i loterii. Najczęściej nagrodami są pieniądze bądź wartościowe przedmioty; wycieczki, urządzenia czasem nawet usługi. Jeśli zdarzyło się komukolwiek z was coś wygrać albo bierzecie udział w jakimś konkursie i liczycie na wygraną pamiętajcie, że wasza wygrana zostanie opodatkowana!

Oczywiście istnieją zwolnienia z podatku od wygranej i są to (według  artykułu 21 ust. 1 ustawy o PIT) :

-wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych itp. jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł,
-wartość wygranych w konkursach i grach ogłaszanych przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – jeżeli jednorazowa wartość  wygranej lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Jeśli natomiast wygraliśmy nagrodę w grach o łącznej wartości powyżej 2.280 lub w wymienionych wyżej konkursach o łącznej wartości powyżej 760 zł wówczas jesteśmy zobowiązani uiścić podatek dochodowy od wygranej.
Jak podaje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, w wysokości 10% wygranej lub nagrody.  Podatek ten pobiera się bez pomniejszenia o koszty jego uzyskania. (ust. 3 tego artykułu).

W jaki sposób pobiera się taki podatek?
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT płatnicy (czyli osoby wypłacające wygraną) mają obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat nagród bądź wygranych. Jeżeli natomiast przedmiotem wygranych,  nie są pieniądze, podatnik ma obowiązek wpłacić płatnikowi kwotę  w wysokości naliczonego, zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej lub świadczenia. Dopóki podatnik nie wpłaci podatku, dopóty nie otrzyma nagrody. Jeśli nie otrzyma nagrody- nie wystąpi u niego przychód.
Jeśli natomiast odbierzemy nagrodę (pomniejszoną o 10% wartość podatku od wygranej) nie mamy  już żadnej potrzeby składania deklaracji podatkowych, zgłaszania nagrody w urzędzie skarbowym albo ujmowania tego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.  To płatnicy- czyli osobny  wypłacające/wydające nagrodę są zobowiązani to składania zeznań podatkowych  w terminie do 20 miesięcy od dnia w którym pobrano podatek. Wypełniają oni PIT-8A.

More to explorer