Pojęcie firmy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W 2003 r. nowelizacją Kodeksu Cywilnego (KC) zmieniono filozofię pojęcia firmy.

Firma jest obecnie dobrem osobistym przedsiębiorcy, a więc jest związana z tym przedsiębiorcą, a nie jak wcześniej z przedsiębiorstwem. Dlatego z art. 551 KC, gdzie są wymienione składniki przedsiębiorstwa usunięto firmę. To rodzi praktyczne następstwa, np. wtedy gdy przedsiębiorstwo ma nazwę, która jednocześnie jest firmą. A więc ta nazwa istnieje i jest składnikiem przedsiębiorstwa, ale w przypadku zbycia przedsiębiostwa nabywca nie będzie mógł się już tą firmą będąca jednocześnie nazwą posługiwać, chyba że zbywca udzieli mu licencji na korzystanie z jego firmy. W nowym systemie prawnym jest to jedyna możliwość korzystania z firmy, którą posługiwał się poprzedni właściciel przedsiębiorstwa. Obecnie zmiana właściciela przedsiębiorstwa pociąga najczęściej za sobą zmianę nazwy przedsiębiorstwa, w szczególności gdy nazwa pokrywa się z firmą.

More to explorer