Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych i podziały.

Małżeński ustrój majątkowy to ogół uregulowań prawnych określających sytuacje prawną małżonków względem ich mienia wniesionego do małżeństwa i mienia nabytego w czasie trwania małżeństwa. 

W rożnych systemach prawnych te uregulowania poszły w różnych, ale dwóch kierunkach. Zakładają albo połączenie się majątków małżonków w jedną masę bądź też utrzymuje się stan jaki istniał dotychczas, czyli nadal majątki małżonków pozostają w prawnym rozdzieleniu. Pierwszy z tych systemów nazywa się systemem wspólności majątkowej, a drugi systemem rozdzielności majątkowej.

Zwolennicy pierwszego poglądu, wspólności majątkowej, podnoszą, że małżeństwo jest znaczącą okolicznością, szczególną w życiu małżonków i prawo powinno dawać temu szczególny wyraz w postaci takiego właśnie uregulowania stosunków majątkowych i powstania wspólnego majątku, gdyż to w lepszy sposób chroni małżonków.
Zwolennicy drugiego poglądu podnoszą natomiast, że małżeństwo nie powinno ograniczać jednostki ponad potrzebę jaka wynika z samej instytucji małżeństwa, a podnoszą, iż ten pierwszy system jest skomplikowany w rozliczeniach i zarządzie dlatego ten drugi system jest bardziej życiowy i praktyczny.

More to explorer