Pojęcie przedstawicielstwa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przyjmuje się, że  w obrocie handlowym czy indywidualnym prywatnym czynność prawną zazwyczaj dokonuje osoba, której skutki tej czynności mają bezpośrednio dotyczyć. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy czynność taką dokonuje osoba trzecia, ale skutki tej czynności odczuwa bezpośrednio osoba reprezentowana przez przedstawiciela. Istotą przedstawicielstwa zatem jest dokonywanie czynności prawnej przez jedną osobę zwaną przedstawicielem w imieniu drugiej osoby zwanej reprezentowanym. W przypadku kiedy czynność taka mieści się w granicach prawa do przedstawicielstwa to jej skutki odczuwa bezpośrednio reprezentowany, a nie przedstawiciel. Mówi o tym art. 95 k.c :

Przedstawicielstwo dzieli się na czynne i bierne. Pierwsze z nich występuje gdy przedstawiciel dokonuje czynności prawnej, drugie natomiast kiedy przedstawiciel przyjmuje oświadczenie woli w imieniu reprezentowanego. Biorąc pod uwagę kryterium umocowania (prawa) to przedstawicielstwo można podzielić na pełnomocnictwo i przedstawicielstwo ustawowe. Źródłem przedstawicielstwa ustawowego jest sama ustawa, a pełnomocnictwa oświadczenie woli reprezentowanego.

More to explorer