Polska odpowiedzialna za pozostałości wojenne

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 26 marca 2012 r. wszedł w życie w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej Protokół o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V) z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. 2011, nr 266, poz. 1577). Celem tego protokołu jest zminimalizowanie zagrożeń i skutków powodowanych przez wybuchowe pozostałości wojenne. Państwa – strony tej umowy i strona konfliktu zbrojnego ponoszą odpowiedzialność za wszystkie wybuchowe pozostałości wojenne na kontrolowanym przez siebie terytorium. Powyższe państwa i strony zobowiązują się również na mocy tego protokołu m.in. do ewidencjonowania oraz przechowywania informacji o użyciu lub porzuceniu amunicji wybuchowej.

More to explorer