Polska związana drugim protokołem do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dnia 3 kwietnia 2012 r. wszedł w życie w stosunku do Polski Drugi Protokół do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzony w Hadze dnia 26 marca 1999 r. (Dz.U. 2012, poz. 248).

Protokół wzmacnia powyższą Konwencję o ochronie dóbr kulturalnych. Wzmocnienie to następuje poprzez podjęcie odpowiednich środków mających na celu zabezpieczenie dóbr kulturalnych, poszanowanie dóbr kulturalnych, a także podjęcie środków ostrożności podczas ataku, środków ostrożności przeciwko skutkom działań zbrojnych i ochronę dóbr kulturalnych na terytorium okupowanym. Poza tym jest przewidziany specjalny rozdział przewidujący ochronę wzmocnioną.

Protokół ten został podpisany przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 17 listopada 2011 r.

More to explorer