Porozumienie zaczęło obowiązywać

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 r. zaczęło obowiązywać Porozumienie między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji (Dz.UrzUEL.2012.322.1) wzmacniające współpracę sądową w sprawach karnych między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią.

Porozumienie mówi, że konwencję o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej z 2000 r., stosuje się częściowo w stosunkach między Republiką Islandii i Królestwem Norwegii oraz w stosunkach wzajemnych między każdym z tych Państw a Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, a mianowicie artykuły:  4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 i 26, a także artykuły 1 i 24. Natomiast Protokół z 2001 r. do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej stosuje się w stosunkach między Republiką Islandii a Królestwem Norwegii oraz w stosunkach wzajemnych między każdym z tych Państw a Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej też częściowo, a to artykuły 1 (ustępy 1-5), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 i 12.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer