Postępowanie karne w przypadku jazdy pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Według obecnych statystyk liczba pijanych kierowców na polskich drogach niestety nie spada. Pomimo rygorystycznego prawa, wciąż borykamy się z pijanymi kierowcami, nie znającymi umiaru i rozsądku. Kampanie reklamowe, jak np. „Piłeś? Nie jedź!”, uświadamiały jeszcze bardziej i nagłośniły ten problem. Mocne spoty reklamowe pokazywały jak tragiczne mogą być skutki „wsiadania za kółko” po alkoholu.

Według art. 178 § 1. Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od lat 2.
§ 2. Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Stan nietrzeźwości wg Kodeksu karnego (art. 115 § 16) i Ustawy (art. 46, pkt. 3) zachodzi, gdy:
–  zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,50 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
–  zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Badanie nietrzeźwości można wykonywać na trzy sposoby. Po pierwsze poprzez badanie wydychanego powietrza, poprzez badanie krwi oraz poprzez badanie moczu. Najbardziej dokładne jest jednak badanie krwi.
Natomiast stan po spożyciu alkoholu w rozumieniu Ustawy (art. 46, pkt 2) zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
–  stężenia we krwi od 0,20 do 0,50 alkoholu lub
–  obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
Zawartość alkoholu we krwi kierowcy od 0,2 do 0,5 promila jest wykroczeniem podlegającym karze aresztu lub grzywny. Osoba, która w takim stanie prowadzi pojazd mechaniczny podlega grzywnie do kwoty 500 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych w miesiącach, bądź też za większe wykroczenie w latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Gdy następuje orzekanie o zakazie prowadzenia pojazdów określa się pojazd, którego zakaz dotyczy. Okres biegu zakazu rozpoczyna się w chwili uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu blankietu prawa jazdy. Do momentu zwrotu blankietu prawa jazdy zakaz nie obowiązuje.
Jeżeli okres zakazu prowadzenia wynosił więcej niż rok, to prawa jazdy, osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do specjalnego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Polska policja prawie codziennie zatrzymuje na naszych drogach około 250 kierowców, będących w stanie nietrzeźwym, czyli mających ponad 0,5 promila alkoholu we krwi.

More to explorer