Postępowanie upadłościowe w znaczeniu szerokim i wąskim

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Postępowanie upadłościowe w znaczeniu szerokim to są te wszystkie postępowania, które są uregulowane ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze.
W sensie wąskim postępowanie upadłościowe jest postępowaniem, które zmierza do ogłoszenia upadłości i jest to też takie, które następuje po ogłoszeniu upadłości. Właściwe postępowanie upadłościowe w sensie ścisłym to postępowanie, które toczy się w związku z ogłoszoną upadłością. Wtedy jest wydane postępowanie o ogłoszeniu upadłości i to postępowanie jest postępowaniem „właściwym”.
Występuje tu pewna trudność, należy sięgać do ustawy, ponieważ w zakresie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest odrębna regulacja procedury, a po ogłoszeniu upadłości też jest odrębna regulacja procedury w tej ustawie. Są przepisy szczególne  o charakterze czysto procesowym odnoszące się tylko  i wyłącznie do tego etapu postępowania.  Jest postępowanie w przedmiocie ogłoszenia zakazu prowadzenia działalności, gdzie nie ma wprost przepisów procesowych w zakresie tego trybu postępowania. Powstała trudność interpretacji przepisów. Czy stosować tę część przepisów proceduralnych, które dotyczą postępowania przed ogłoszeniem upadłości, czy przepisy dotyczące właściwego  postępowania upadłościowego, czy też  w ogóle nie stosować jednych ani drugich tylko wprost przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Powyższe kwestie mają istotne znaczenie np. dla określenia składu sądu. Nie wiadomo stąd jaki jest właściwy skład sądu. W przepisach o postępowaniu przed ogłoszeniem upadłości jest definicja sądu upadłościowego : „sąd rejonowy, gospodarczy, który rozpatruje wniosek o ogłoszenie upadłości i rozpoznaje w skaldzie 3 sędziów zawodowych.” Po ogłoszeniu upadłości: „sąd upadłościowy to sąd, w którym ogłoszono upadłość. Ten Sąd zawsze rozpoznaje w składzie jednoosobowym”.
Praktyka Sądów była taka, że jak ogłoszono upadłość, a był orzekany zakaz prowadzenia działalności, to sąd upadłościowy był 3 osobowy. Jeśli nie został jednak złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, to sąd  był jednoosobowy. Miało to znaczenie takie, że niezależnie od tego, jaki zapadł wyrok niekorzystny dla naszego klienta zawsze można było podnosić nieważność postępowania ze względu na skład sądu.
Ażeby rozwiązać ten konflikt nie zmieniając przepisów ustawy zapadała uchwała Sądu Najwyższego – ma to być jednoosobowy skład.

More to explorer