Praca sezonowa a obowiązki podatkowe

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dla wielu osób praca wakacyjna jest jedynym okresem w roku, w którym podejmują zatrudnienie. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim uczniów i studentów, którzy najczęściej nie są świadomi obowiązku wypełniania podatkowych zeznań rocznych.

Wedle Art. 39 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) otrzymana przez pracodawcę informacja PIT-11 nie rodzi obowiązku jego rozliczenia w ciągu roku. Informacja ta wraz z innymi formularzami PIT będzie podstawą rozliczenia dochodu dopiero po zakończeniu roku w składanym do końca kwietnia rocznym zeznaniu podatkowym.

Choć podejmujący się pracy sezonowej nie przekroczył kwoty wolnej od podatku nadal ma obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym. Na podstawie Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Podatnik, którego zarobki w roku podatkowym nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, musi złożyć zeznania roczne, mimo że podatek w nim wykazany wyniesie 0. Będzie to tzw. zeznanie zerowe. Jeśli od zarobionej kwoty były odprowadzone zaliczki na podatek dochodowy, po złożeniu zeznania rocznego, zaliczki te zostaną zwrócone podatnikowi. Zwrot nadpłaty, wynikający z rocznego PIT, jest dokonywany przez urząd skarbowy w terminie trzech miesięcy od momentu złożenia deklaracji.

More to explorer