Prawa kobiet w ciąży regulowane przez kodeks pracy.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jakie są prawa kobiet w ciąży?
Kobieta w ciąży powinna o siebie dbać, nie przemęczać się, nie dostarczać organizmowi nadmiernych stresów oraz nie martwić  się o utratę pracy.
Wszystkie przywileje reguluje Kodeks pracy. Kobieta w ciąży powinna być w szczególny sposób chroniona w miejscu pracy. Prawo zabrania wykonywania określonych prac czy pracy po godzinach. Prawo zabezpiecza także kobietę przed nieuzasadnionym zwolnieniem. Kobieta podlega szczególnej ochronie prawnej przez cały okres ciąży (art. 177 par. 1 kp)

Wszystkie jednak prawa odnoszą się do kobiet, które są zatrudnione na umowę o pracę, a nie umowę o dzieło czy prowadzą własną działalność gospodarczą. Aby móc korzystać z wszelkich praw dla kobiet w ciąży, ciąża musi być potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

Część kobiet boi się mówić pracodawcy o ciąży, w obawie przed utrata pracy. Należy jednak  pamiętać, iż pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego. Dotyczy to każdej umowy o pracę, z wyjątkiem umów na okres próbny krótszy niż miesiąc. Istnieje wiele powodów, aby jak najszybciej powiadomić swojego pracodawcę o ciąży. Po takim oznajmieniu i przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego pracodawca nie może zatrudniać kobiet w ciąży w pewnych porach, nie może pracować w nocy oraz  w godzinach nadliczbowych (nawet jeśli się na to zgadza). Jeśli kobieta chce, jeśli wyrazi zgodę, może wyjeżdżać w delegacje. Jednakże może się na to nie zgodzić i nie ponosi żadnych konsekwencji.

Kobieta w ciąży może pracować do 8 godzin dziennie. Ponadto kobieta w ciąży może zaproponować pracodawcy indywidualne ustalenie godzin pracy. Jednak pracodawca nie zawsze musi wyrazić na to zgodzić.

Art. 185 par. 2 kp mówi, iż na badania medyczne pracodawca musi udzielić kobiecie wolnego. Ale tak się może stać, gdy są to badania, które przepisał lekarz. Natomiast jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie, to kobieta w ciąży podczas niego ma prawo do zachowania stu procentowego wynagrodzenia (art. 92 par. 2 kp).

Wiadomo, że kobieta w ciąży nie może wykonywać niektórych, szczególnie uciążliwych dla zdrowia prac. Sprawę tą reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
Kobiety w ciąży nie mogą wykonywać następujących prac:
–  prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją,
–  prace w mikroklimacie zimnym, gorącym, zmiennym,
–  prace w hałasie i  drganiach,
–  prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych (powyżej 4h na dobę),
–  prace pod ziemią, prace na wysokości,
–  prace w podwyższonym i obniżonym ciśnieniu,
–  prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
–  prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
–  prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi (m.in. prace w wymuszonym rytmie pracy, np. na taśmie).

More to explorer