Prawa konsumenta.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nabywając określony towar bądź korzystając z różnego rodzaju usług, konsument niejednokrotnie ma liczne zastrzeżenia dotyczące produktów lub świadczeń. W świetle polskiego prawa, istnieją dwie drogi składania reklamacji.

Pierwsza możliwość to reklamacja z tytułu gwarancji. Zazwyczaj przy zakupie określonego produktu, konsument otrzymuje dokument określający warunki reklamowania towaru, a także dane adresowe, wskazujące gdzie i w jakim terminie, w przypadku niezadowolenia ze świadczonej usługi, należy się zgłosić. Dokument gwarancyjny często zawiera wykaz określonych usterek, których wystąpienie, według producenta jest zasadne, aby reklamować dany towar. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż takie rozwiązanie narzuca na konsumenta pewne ograniczenia, stąd też nie jest do końca korzystne. Droga rozpatrzenia reklamacji jest zazwyczaj określona w dokumencie gwarancyjnym. Jeśli konsument zmuszony jest wysłać uszkodzony produkt do serwisu, powinien uprzednio sprawdzić, kto według dokumentu gwarancyjnego zobowiązany jest uiścić opłatę wysyłkową. Reklamacja z tytułu gwarancji uznawana jest za mniej korzystną możliwość reklamowania produktu.

Inną drogą jest reklamacja z tytułu ustawy. Konsument jest tu chroniony z mocy prawa, ustawa nie podlega ograniczeniu ani wyłączeniu. Aby mogła być ona zastosowana, nabycie towaru musi mieć charakter sprzedaży konsumenckiej – innymi słowy, musi zaistnieć umowa między konsumentem – osobą nabywającą określone dobro, a osobą która to dobro udostępnia (przedsiębiorca, sprzedawca). Warto zwrócić uwagę na fakt, że ustawa dotyczy rzeczy ruchomych. Sprzedawca jest zobowiązany poinformować nabywcę o zasadach reklamacji. Ponadto można ubiegać się o otrzymanie określonych informacji dotyczących procedury reklamacyjnej na piśmie. Jest to rozsądne i pewne rozwiązanie. Towar jest niezgodny z umową gdy: niemożliwe jest używanie go w celu w jakim został stworzony, nie posiada on właściwości jakie powinny go cechować, różni się od towaru opisanego przez sprzedawcę, bądź nie odpowiada uzasadnionym reklamą, oczekiwaniom konsumenta. Reklamacje tego typu kierujemy do sprzedawcy danego sklepu bądź sieci sklepów, w terminie nie przekraczającym dwóch lat od chwili nabycia towaru. Konsument może określić czego żąda reklamując dany produkt – może to być nieodpłatna naprawa, bądź też wymiana produktu. W ciągu 14 dni od złożenia reklamacji, sprzedawca jest zobowiązany odpowiedzieć na żądania reklamacyjne klienta. Jeśli sposób w jaki reklamacja została rozpatrzona nie satysfakcjonuje konsumenta, może on zażądać obniżenia ceny bądź zwrotu gotówki.

More to explorer