Prawo do reklamacji

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

„Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy!”– taka tabliczka przy kasie to pierwszy znak, że sklep łamie nasze podstawowe prawo konsumenckie.

Problem zakupu wadliwego towaru pewnie spotkał każdego z nas, a jak nie to w każdej chwili może się okazać, że zakupiona rzecz jest po prostu wadliwa. Według badań UOKiK ok. 25%. ankietowanych przyznało się, że w ciągu ubiegłych 12 miesięcy kupili ewidentnie wadliwy towar. Jak się okazało: najczęściej była to żywność i obuwie.

Większość ankietowanych zdawała sobie sprawę, że mają prawo zgłosić reklamację. Blisko 90% konsumentów stwierdziło, że w przypadku zakupu wadliwego produktu zwróciłoby się ze skargą do sprzedawcy. Niestety tylko jeden konsument na tysiąc badanych wiedział, w jakim czasie od dnia zakupu można złożyć reklamacje. W związku z tym chcemy przypomnieć, jak i do kiedy należy składać reklamację.

W przypadku, gdy kupiliśmy towar niezgodny z umową, tj. wadliwy – możemy a nawet powinniśmy go reklamować. Szczególnym przypadkiem jest i dużą nieprawidłowością jest sytuacja, w której produkt nie nadaje się do użytku, a nawet do celu w jakim powinien być używany (nie posiada właściwości, które powinien mieć a zapewniał o nich sprzedawca )– np. obuwie, w którym odkleja się podeszwa, odpada obcas, niedziałający telewizor.

Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów taki towar możemy reklamować w ciągu dwóch lat od dnia jego zakupu. Reklamację należy złożyć na piśmie, najpóźniej do dwóch miesięcy od chwili wykrycia usterki. Niedostosowanie się do tego terminu wiąże się z utratą przysługujących nam uprawnień. Oprócz tego prawo do reklamacji mają również konsumenci , którzy zakupią rzecz używaną lub przecenioną ale tylko wtedy, gdy sprzedawca nie zaznaczy, że powodem przeceny jest wada towaru). Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do naszej skargi. W przypadku, gdy w ciągu tych dwóch tygodni nie dostaniemy on niego żadnej odpowiedzi uznaje się, że sprzedawca uznał nasze roszczenia. Jednak dla niektórych towarów przewidziano inny tryb reklamacji. Przykładem tego są produkty spożywcze – w ich przypadku kupujący musi niezwłocznie poinformować o niezgodności towaru. Mamy na to tylko trzy dni – od otwarcia opakowania lub daty zakupu sprzedanego produktu.

Składając reklamację mamy prawo w pierwszej kolejności do bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeśli chodzi o zwrot pieniędzy to możemy domagać się go w przypadku, gdy sprzedawca nie jest w stanie naprawić ani wymienić produktu albo takie działania naraziłyby nas na duże niedogodności.

Konsument, który kupił towar z jakiegoś powodu chce go oddać do reklamacji, ma prawa i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).

Przed zakupem warto jest więc dobrze obejrzeć rzecz i zapoznać się z warunkami reklamacji.

More to explorer