Prawo fotografowania

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Prawo do fotografowania jest uzależnione od  dwóch czynników a mianowicie od obiektu fotografowania oraz od  celu w jaki dane zdjęcie będzie wykorzystane. Najczęstsze wątpliwości w zakresie prawa do fotografowania  dotyczą fotografowania wizerunku osób. Zgodnie z artykułem 23 Kodeksu Cywilnego, wizerunek osoby uznawany jest za jej dobro osobiste, w związku z tym istotny staję się fakt w jaki celu dane zdjęcie zostanie wykorzystane. Jeśli będzie ono w jakiś sposób rozpowszechniane wymaga wtedy zgody osoby fotografowanej o czym mówi  art. 81 ust. 1 u.p.a.p.p.:

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Zgodnie z prawem, ogólnie rzecz biorąc, możemy fotografować osoby dla własnych potrzeb (bez publikacji). Dobry obyczaj jednak nakazuje, aby w każdym przypadku indywidualnej, świadomej fotografii konkretnej osoby zapytać o pozwolenie.
W przypadku kiedy obiektem fotografii są miejsca, budynki, zwierzęta  bądź przedmioty stosowane są wyznaczone zakazy. Zgodnie z Rozporządzeniem Środowiska z dn. 28 września 2004 r. jest to zakaz dotyczący fotografowania  gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.  Oprócz tego Ustawa o muzeach z dn. 21 listopada 1996 r.,z której wyprowadza się zakaz fotografowania z użyciem światła błyskowego, które może szkodzić muzealiom. Ustawa o muzeach wprowadza też przysługujące muzeom prawo do wynagrodzenia za sporządzanie fotografii zbiorów muzealnych. Pojawiło się również  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z dnia 4 lipca 2003 r). Dlatego nie możemy fotografować m.in. elektrociepłowni, elektrowni, lotnisk czy oczyszczalni ścieków. Możemy się spotkać również z  zakazami prawnymi dotyczącymi wizerunków utworów w rozumieniu prawa autorskiego, które nietrwale znajdują się w miejscach publicznych; takie jak billboardy reklamowe itp.

More to explorer