Prawo reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej jako uprawnienie wspólnika

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podstawowym uprawnieniem wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej (SKA) jest prawo reprezentowania spółki.

Zgodnie z art. 137 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) spółkę reprezentują komplementariusze, których nie pozbawiono na mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu. Ten przepis nie odnosi się w ogóle do sposobu reprezentacji, choć takie poglądy się pojawiają, że wprowadza on reprezentację łączną. Nie dotyczy on sposobu reprezentacji, a pozbawienia tego prawa. W zakresie sposobu reprezentacji stosujemy odpowiednio przepisy o spółce jawnej, czyli każdy komplemenmtariusz może samodzielnie reprezentować SKA. Zakres reprezentacji jest szeroki, bo dotyczy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych i nie można tego zakresu ograniczyć w stosunku do osób trzecich. Statut może te zasady zmieniać i np. wprowadzić zasady reprezentacji łącznej, ale to musi wynikać ze statutu i podlega zgłoszeniu do KRS. Należy pamiętać, że możemy mieć do czynienia ze szczególnym przypadkiem, że komplementariuszem jest osoba prawna, więc będzie różnica reprezentacji, bo w SKA mamy reprezentację indywidualną, a zarząd tej osoby prawnej może mieć reprezentację łączną.  Z reprezentacją wiąże się również przepis art. 127 § 5 KSH. Dotyczy on pism i zamówień składanych przez spółkę, podobny jak w spółce z o.o. i akcyjnej, a więc wszystkie pisma i zamówienia handlowe w formie papierowej i elektronicznej, jak również informacje zawarte na stronach internetowych powinny zawierać firmę, siedzibę, numer rejestru, NIP, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego, oczywiście pisma i zamówienia należy tu rozumieć szeroko, to będą jakiekolwiek informacje, korespondencja wysyłana do kontrahentów. Ten obowiązek obciąża komplementariuszy, bo to oni będą te oświadczenia w imieniu SKA składali. I jeśli ten obowiązek nie będzie spełniony, to jest to karane zgodnie z art. 595 KSH.

More to explorer