prawo wekslowe – podstawy cz. 10

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uzupełnienie weksla in blanco następuje zgodnie z porozumieniem wekslowym (deklaracją wekslową) – teoretycznie porozumienie może być też ustne. W prawie wekslowym nie jest określona forma, w jakiej powinno być sporządzone porozumienie wekslowe. Podmioty powszechnie biorące udział w obrocie wekslowym używają formy pisemnej dla sporządzenia porozumienia wekslowego.
Porozumienie wekslowe odnosi się zazwyczaj do terminu płatności weksla i do kwoty, na jaką weksel ma być uzupełniony.
W deklaracji można umieścić postanowienia dotyczące klauzul dodatkowych. Co do zasady, jeśli takie klauzule nie zostaną w deklaracji określone, wówczas nie można ich umieścić na wekslu. Są to np. klauzule bez protestu, klauzule umiejscowienia.

Weksel  in  blanco  też  jest  wekslem  abstrakcyjnym,  co  do  zasady,  jednak  często  w  deklaracjach  wekslowych   wskazuje się,  że  ten  weksel  ma  służyć  zabezpieczeniu  konkretnych  wierzytelności,  to  nie  oznacza, że on traci  swą  abstrakcyjność,  ale  oznacza,  że  z  tego  weksla  można  korzystać tylko i wyłącznie  na zabezpieczenie określonej wierzytelnośći.  Nie  można  z  niego  skorzystać  dla  zabezpieczenia  innej  wierzytelności.

More to explorer