prawo wekslowe – podstawy cz. 11

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Elementy weksla

1.
miejsce wystawienia weksla – konieczny, ustawowy element weksla
dowolna miejscowość (nie adres), według której określamy prawo właściwe i na podstawie tego prawa oceniamy czy dana osoba miała zdolność do wystawienia weksla.
Jeżeli nie wskazano wyraźnie miejsca wystawienia weksla, to szukamy miejscowości wskazanej przy nazwisku wystawcy weksla i taką miejscowość umieszczoną obok nazwiska wystawcy traktujemy jako miejsce wystawienia weksla.
Weksel będzie nieważny, gdy nie będzie określonej miejscowości w rubryce (1), ani ta miejscowość nie będzie wskazana obok nazwiska wystawcy.

Przy wekslu in blanco można wskazać miejsce wystawienia weksla
2.
data wystawienia weksla – musi być precyzyjnie określona. Zwyczajowo przyjęło się, że dzień i rok są wskazane cyfrą, a miesiąc jest napisany słownie.
nie można stosować określeń np.: „w Boże Narodzenie” bo są np.: różne kalendarza.
Według daty wystawienia weksla oceniamy m.in. zdolność do wystawienia weksla, dotyczy to także zdolności pełnomocnika do wystawienia weksla. Jeżeli data nie zostanie wskazana, to należy przyjąć, że datą wystawienia weksla jest data sporządzenia deklaracji wekslowej. W niektórych instrukcjach bankowych znajdują się zapisy, nakazujące by w wekslu była umieszczona data jego wystawienia.

More to explorer