prawo wekslowe – podstawy cz. 12

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pojawiają się głosy, że weksel jest wystawiony w dniu, gdy zostanie on wręczony wierzycielowi. Natomiast jeśli nawet weksel został wydany kilka dni po jego wystawieniu, to np. zdolność do wystawienia weksla będziemy oceniali nie wg daty wydania, tylko wg daty która znajduje się na wekslu.
Data wystawienia weksla nie ma wpływu na dochodzenie roszczeń z weksla. Jedyny przypadek, gdzie data wystawienia weksla ma znaczenie na dochodzenie roszczeń jest w sytuacji, gdy weksel ma być płatny za okazaniem. Wówczas w ciągu roku od wystawienia weksla należy go okazać.

W wekslu in blanco powinna znaleźć się data wystawienia weksla.

3, 3a.
suma wekslowa (w 3 wpisana cyfrowo, w 3a wpisana słownie)
Musi być w wekslu określona waluta, może to być tylko waluta będąca w obiegu.
Waluta musi być dobrze sprecyzowana waluta- np. jeśli wskazujemy dolar, to należy także napisać czy jest to dolar amerykański, australijski i.t.d. Jeśli napiszemy samo słowo dolar-weksel będzie nieważny.

More to explorer