prawo wekslowe – podstawy cz. 13

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Co do zasady weksel będzie realizowany w walucie kraju, w którym nastąpi płatność, niezależnie od tego w jakiej walucie będzie wystawiony. Wyjątek będzie wówczas, gdy w wekslu pojawi się specjalna klauzula wyraźnie wskazująca w jakiej walucie weksel ma być zrealizowany.
Przy słownym określeniu daty nie robi się przerwy między słowami, niezapisaną część rubryki wykreśla się.
Określenie PLN jest skrótem międzynarodowym, ale nie jest to zapis ustawowy, wywołuje to wątpliwości, co do waluty przyjętej w wekslu. Bezpieczniej jest napisać zł, chociaż określenie PLN nie wywołuje nieważności weksla. 
Co do groszy, to można stosować np.: 50/100 na określenie 50 groszy
Jeżeli kwota napisana słownie różni się od kwoty napisanej liczbą, przyjmuje się, że kwotą właściwą jest ta napisana słownie. Jeżeli suma wekslowa jest kilkakrotnie napisana słownie, to w razie różnicy w kwotach, przyjmuje się, że właściwą jest suma niższa.

More to explorer