prawo wekslowe – podstawy cz. 14

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

4.
termin płatności weksla
Wg prawa wekslowego, weksel może być płatny:
– za okazaniem, wówczas pod nr 4 będzie określenie np. „za okazaniem”, „ a vista”, „na żądanie”- wówczas w ciągu roku od dnia wystawienia weksla, wierzyciel wekslowy okazuje weksel dłużnikowi wekslowemu i wtedy powinna nastąpić zapłata należności. Okazanie weksla powinno być zaznaczone na wekslu. Jeżeli pod numerem 4 nie będzie nic napisane, przyjmuje się także, ze weksel jest płatny po okazaniu. Wówczas także w ciągu roku od wystawienia weksla należy weksel okazać dłużnikowi.
– w pewien czas po okazaniu, wówczas w wekslu wskazuje się w jakim czasie po okazaniu weksel ma być płatny. Należy wtedy w ciągu roku od wystawienia okazać weksel, i będzie on płatny w określonym w wekslu czasie od okazania.
– w pewien czas po dacie- np. w ciągu 90 dni po określonej dacie. Oznacza to, że do daty wystawienia weksla dodaje się te 90 dni, i daje to oznaczony dzień płatności. Można także wskazać, że będzie to 90 dni nie od daty wystawienia, a np. od daty akceptu. Wtedy weksel jest przedstawiany do akceptu i do daty akceptu dodaje się 90 dni.

More to explorer