prawo wekslowe – podstawy cz. 15

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

– w oznaczonym terminie- zazwyczaj wpisuje się konkretną datę tj. dzień, miesiąc, rok.

Czas płatności weksla musi być precyzyjnie określony, gdy wskażemy kilka terminów płatności weksla-weksel będzie nieważny.

W wekslu in blanco nie wskazuje się terminu płatności weksla.

Z terminem płatności weksla wiąże się problem przedawnienia roszczeń. Przedawnienie roszczeń z weksla określone jest w art. 70 prawa wekslowego
5.
tu mieści się bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty albo bezwarunkowe polecenie zapłaty skierowane do trasata.
Słowo „zapłac” należy dokończyć odpowiednią końcówką, zgodnie z zasadami przyjętymi w języku polskim.

W przypadku weksla własnego, wystawionego przez:
– jedną osobę- piszemy „zapłacę”
– kilka osób-piszemy „zapłacimy”.

W przypadku weksla trasowanego, należy napisać:
-„zapłaci Jan Kowalski” – gdy jest jeden trasat
-„zapłacą Jan Kowalski i Mariusz Nowak”- gdy jest kilku trasantów

More to explorer