prawo wekslowe – podstawy cz. 16

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

X
Oznaczenie jaki to jest weksel – własny (czasem określany jako sola / prosty / suchy) czy trasowany (czasem określany jako ciągniony).

6
W treści weksla musi się znaleźć określenie weksel, w języku w jakim weksel jest wystawiony. W polskim obrocie wekslowym można używać tylko słowa „weksel” i nie można go zamienić żadnym innym wyrazem.
Określenie „z tytułu tego weksla” jest dopuszczalne, natomiast określenie „z tytułu tego zobowiązania wekslowego” – niedopuszczalne;

7
Pod tym numerem wskazany jest remitent – czyli pierwszy wierzyciel wekslowy. To osoba na której rzecz lub na której zlecenie weksel jest wystawiony. Wpisuje się tu nazwisko osoby fizycznej albo nazwę osoby prawnej. Jeśli podmiot jest wpisany do KRS, należy wskazać taką nazwę jaka jest wskazana w KRS.

W wekslu in blanco można wskazać remitenta.

XX
Znajdujące się w wekslu określenie „na zlecenie” oznacza, że ten papier wartościowy może być indosowany;
Gdyby było określenie „na zlecenie x, ale nie na jego zlecenie” albo „na rzecz x, ale nie na jego zlecenie” – to wtedy weksel nie może być indosowany. Określenie „nie na zlecenie” zawsze znajduje się za nazwą/nazwiskiem remitenta.

More to explorer