prawo wekslowe – podstawy cz. 17

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

8.
Pod tym numerem wskazany jest trasat, jest to osoba, która ma dokonać zapłaty. Może nim być osoba fizyczna, prawna, ułomna osoba prawna. To czy trasat będzie zobowiązany do zapłaty zależy od tego czy trasat dokona akceptu weksla. Dopiero gdy trasat się na wekslu podpisze, staje się on dłużnikiem wekslowym.
9.
Pod tym numerem wskazane jest miejsce płatności weksla. To miejscowość, a nie adres.
Jeżeli w wekslu wskazanych jest kilka miejscowości, to taki weksel jest nieważny. W braku oznaczenia miejsca płatności przyjmuje się, że miejscem płatności jest miejscowość wskazana obok nazwiska trasata- w wekslu trasowanym, a w wekslu własnym- miejscem płatności weksla będzie miejsce wystawienia weksla.

W wekslu in blanco również można wskazać miejsce płatności weksla.
10.
Własnoręczny podpis wystawcy
 – osoba fizyczna musi złożyć własnoręczny podpis; Nie jest konieczne by był to podpis czytelny. Musi to być podpis, którym ta osoba się zazwyczaj podpisuje.

More to explorer