prawo wekslowe – podstawy cz. 18

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

– os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą- dopuszczalne jest złożenie oprócz podpisu, także pieczątki, szczególnie jeśli weksel ma związek z prowadzoną działalnością.
 
– osoba prawna, ułomna osoba prawna- przyjmuje się,  że podpis tych podmiotów winien być z pieczątką i podpisem osób, które mają prawo składać oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Z weksla jasno musi wynikać, że osoby podpisujące się działają w imieniu osoby prawnej czy ułomnej osoby prawnej. Nie są konieczne imienne pieczątki osób podpisujących się w imieniu tych podmiotów.
 
– wspólnicy spółki cywilnej podpisują się jako osoby fizyczne – podpisują się wszyscy wspólnicy danej spółki; Jest orzeczenie dot. prawa wekslowego z którego wynika, że spółka cywilna nie ma zdolności wekslowej, w związku z tym wymagany jest podpis wszystkich wspólników. Wspólnicy mogą upoważnić jednego z wspólników do podpisania weksla, ale jasno musi być na wekslu wskaże, ze taki wspólnik podpisuje się także w imieniu pozostałych wspólników.

More to explorer