prawo wekslowe – podstawy cz. 19

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

– gdy weksel podpisuje pełnomocnik – powinien oznaczyć, że podpisuje się „jako pełnomocnik”. Pełnomocnictwo do podpisania weklsa jest pełnomocnictwem szczególnym. Do weksla musi być dołączone pełnomocnictwo wskazujące, zę dana osoba byłą upoważniona do podpisania weksla.

W wekslu in blanco jest to wystarczający i jednocześnie konieczny element.

11
„bez protestu” – pod nr 11 może się znajdować klauzula bez protestu. Jest to klauzula związana z zw. poszukiwaniem weksla. Jest to możliwość dochodzenia roszczeń od dłużników zwrotnych.
Klauzule dodatkowe:

 Klauzule, które nie wywołują skutków wekslowych:
– waluty (oznaczona jest słowami: towar otrzymałem, rzeczy otrzymałem czy równoważne). Zamieszczenie takiej waluty oznacza, że wierzyciel już coś otrzymał. Klauzula ta nie dotyczy pieniędzy.
– pokrycia- jeżeli byłaby umieszczona w wekslu oznaczałaby, że jeśli trasat zapłaci, to może na wysokość zapłaconej kwoty obciążyć rachunek wystawcy.
– zawiadomienia- mogłaby się pojawić tylko w wekslach trasowanych, oznaczałaby że trasat będzie musiał zawiadomić o przyjęciu weksla.

More to explorer