prawo wekslowe – podstawy cz. 20

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Klauzule mające wpływ na zobowiązanie wekslowe:
– klauzula waluty efektywnej  –  jeżeli  weksel  występuje  w  obrocie  zagranicznym,  to  co  do  zasady  miejsce  płatności   decyduje  o  tym  w  jakiej  walucie  ten  weksel  jest  realizowany.  Natomiast  jeżeli  ktoś  chce  aby  ten  weksel  był  zrealizowany  np.  w  dolarach,  to  będzie  miała  taki  zapis  „only  dolar”  (tylko  w  dolarach)  –  tzn.  że  ten  weksel  ma  być  zrealizowany  tylko  w  tej  konkretnej  walucie (w  tzw.  walucie  efektywnej),  która  jest  wskazana  w  wekslu,
– klauzula oprocentowania  sumy  wekslowej  –  ta  klauzula  może  wystąpić  tylko  i  wyłącznie   w  wekslu  własnym  za  okazaniem  lub  w  pewien  czas  po  okazaniu.  W  innych  wekslach  taką  klauzulę  uważa  się  ją  za  nie  napisaną.  Jest to zastrzeżenie oprocentowania sumy wekslowej. Stopa oprocentowania   (stopa odsetek)  powinna  być  określona. Jeśli nie jest określona w wekslu, to uważa się za niezastrzeżoną.  Odsetki biegną od daty wystawienia weksla, jeśli nie wskazano innej daty.

More to explorer