prawo wekslowe – podstawy cz. 21

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

– klauzula  nie  na  zlecenie  –  co  do  zasady  weksle  są  wekslami  na  zlecenie, czyli  że  ktoś  wystawia  na  czyjąś  rzecz,  na  czyjeś  polecenie,  zlecenie  weksel,  ale również  to  określenie  „na    zlecenie”   oznacza,  że  ten  papier  wartościowy   może  być  przenoszony  indosem.  Jeżeli    czytamy    w  wekslu  „na  zlecenie”  oznacza to,  że  ten  weksel  może  być  przenoszony  indosem.  Wobec  tego  jeżeli  nie  chcemy  żeby  weksel  był  przenoszony  indosem  musimy   umieścić  klauzulę  „nie  na  zlecenie”.  Chociaż  w  naszym   ustawodawstwie  mamy  do  czynienia  z  przepisami  ustawy  o  kredycie  konsumenckim  i  w  tej  ustawie  jest  powiedziana,  że  w  przypadku  zabezpieczenia  kredytu  konsumenckiego  weksel  na  zabezpieczenie  takiego  kredytu  nie  może  być  przenoszony   na  inne  osoby  (ten  weksel  ma  służyć  tylko  i  wyłącznie   bankowi  udzielającemu  kredytu  konsumenckiego  i  że  ten  weksel  ma  być  opatrzony  klauzulą  „nie  na  zlecenie”.  Ta  klauzula  „ale nie  na  zlecenie”   powinna  być  umieszczona   po  nazwisku  remitenta,  nigdy  przed.

More to explorer