prawo wekslowe – podstawy cz. 23

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kiedy  zostanie  złożony  do  inkasa  taki  weksel,  i  jeżeli  znalazł  się  nie  w  tym  banku,  w  którym  ma  rachunek,  to  ten  weksel  musi  być  przekazany,  aż  trafi  do  tego  właściwego  banku.  To  musi  mieć  miejsce przed  terminem  płatności.  Dopiero  poprzez  indosy  inkasowe  dociera  do  tego  banku,  który  prowadzi  rachunek.  Zgodnie  z  przepisami dotyczącymi  rozliczeń  bankowych  sam  weksel  nie  jest  dokumentem  płatniczym,  czyli  na  podstawie  samego  weksla  bank  nie  może  dokonać  operacji  na  rachunku  bankowym,  czyli  nie  może  obciążyć  rachunku  dłużnika  i  uznać  rachunku  wierzyciela.   W  bankach  postępuje  się  w  sposób  następujący:  bank  otrzymuje    taki  weksel  i  w  odpowiednim  momencie, przed terminem  płatności,  kieruje  pismo  do  dłużnika  wekslowego,  którego  rachunek  prowadzi   i  informuje  go  w  ten  sposób  „otrzymaliśmy  weksel”.  Jest  to   wezwanie,  żeby  dłużnik  wydał  dyspozycje  czy  chce  za  ten  weksel  zapłacić  czy  też  nie.  Jeżeli  bank  nie  otrzyma  takiej  dyspozycji,  to   po  terminie  płatności  zwraca  weksel  wierzycielowi.

More to explorer