prawo wekslowe – podstawy cz. 24

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jeżeli  bank  dostanie  dyspozycje  od  klienta,  wtedy  dokonuje  obciążenia  rachunku  dłużnika  i  przekazuje  środki  na  rachunek  wierzyciela.  Jeżeli  okaże  się,  ze  weksel  jest  nieważny,  to  bank  nie  ingeruje w  to,  przekazuje  kserokopię  dłużnikowi  i  jeżeli  on  zdecyduje  że  zapłaci,  to  bank  przekazuje  pieniądze.  Jeżeli  weksel  nie  jest  opatrzony  inną  dodatkową  klauzulą  taka  jak  klauzula  „bez  protestu”   to  na  banku  ciąży  obowiązek  uzyskania  tego  protestu. W  ciągu  dwóch  dni  powszednich  od  płatności  tego  weksla, bank  musi  poprosić  notariusza,  który  sporządza  protest  i  z  takim  protestem  bank  może  postępować  zgodnie  z  prawem  wekslowym. Jeżeli  weksel  nie  zostanie  zapłacony  bank  ma  obowiązek  powiadomienia  o  braku  zapłaty.  Bank  tego  dokonuje  w  ciągu  4  dni  powszednich  po  terminie  i  natychmiast  odsyła  weksel.    

 

Inne klauzule:

– klauzula  numerowania  wtóropisów    jeżeli  weksel  jest  sporządzony  w  kilku  egzemplarzach,  wtedy  ta  klauzula  wygląda  tak:  „weksel  prima, sekunda”  itd.  (to jest ponumerowanie kolejnych egzemplarzy),

More to explorer